Tale- og sprogvanskeligheder

I Svendborg Kommune tilbydes gratis undervisning, rådgivning samt vejledning til voksne med tale- og sprogrelaterede vanskeligheder inden for nedenstående områder. Tilbuddene henvender sig til borgere i Svendborg Kommune, der oplever kommunikationsvanskeligheder af tale- og/eller sprogmæssig karakter samt til disses pårørende og støttepersoner.

Talekonsulenten kan bl.a. hjælpe med udredning, undervisning og genoptræning i forbindelse med:

  • Stemmevanskeligheder som følge af organiske lidelser på stemmebåndene eller uhensigtsmæssig brug af stemmen.
  • Sprogvanskeligheder efter hjerneskade (Afasi).
  • Talevanskeligheder efter en hjerneskade (’Ikke progredierende Dysartri’).​​​​​​​
  • Talevanskeligheder pga. neurologiske sygdomme, fx Parkinsons eller Sclerose (’Progredierende Dysartri’).​​​​​​​
  • Talevanskeligheder efter strube- eller mundhuleoperation og strålebehandling.​​​​​​​
  • Kommunikationsvanskeligheder pga. stammen eller løbsk tale.​​​​​​​
  • ​​​​​​​Udtalevanskeligheder.

For flere informationer er du velkommen til at læse videre her på hjemmesiden eller kontakte Talekonsulenten på telefon eller mail – se kontaktoplysninger i spalten til højre. Du kan desuden finde en udførlig beskrivelse og gennemgang af de forskellige ydelser i ydelseskataloget her på siden.