Fotos kollage af ældre borgere
Fotos kollage af ældre borgere

Plejecentre

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering på plejecentrene er i fulde omdrejninger. Den rehabiliterende tankegang integreres i det daglige arbejde. Træning og aktiviteter virker forebyggende på sygdom og funktionstab.

Der er fokus på nyindflyttede borgere, hvor der laves individuelle forløb med henblik på at bevare eller højne deres funktionsniveau. Der er særlig fokus på borgere i ældreboliger og gæsteboliger

I plejeboliger og ældreboliger er alt personalet uddannet i hverdagsrehabilitering, enten som hjemmetræner eller som medhjælp til rehabilitering.

I gæsteboliger er personalet i øjeblikket i gang med en opkvalificerende uddannelse i hverdagsrehabilitering.


Kulturprojekt

Velkomstfester, slyngelstue, tour des chambres og velduftende æbleflæsk er nogle af de kulturprojekter, der livligt blomstrer op på plejecentrene, i lyset af projekt ”Nye veje”.
Buketten er mangfoldig og har fokus på beboernes rehabilitering som fælles grobund.

I øjeblikket er nogle plejecentre også ved at afprøve idéer med en beboerrepræsentant, der deltager i ansættelsessamtaler med nye plejecentermedarbejdere samt at nye beboere i højere grad, har mulighed for at vælge egne kontaktpersoner.