Foto af Mærskgården
Mærskgården

Mærskgården

Mærskgården blev i 1969 etableret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål med 46 boliger, primært som et tilbud til Rederiets pensionerede søfolk.


I 1979 blev der indledt samarbejde med Svendborg Kommune om en udbygning af Mærskgården med 36 boliger.

Mærskgården består nu af ialt 82 boliger.
Boligstørrelse: 58-80 m2
Mdl. husleje: 5.320 - 5.920 kr.
Depositum: Max. 18.000 kr.

Kriterier for indflytning
Pensionist og selvhjulpen
Ved indflytning skal folkeregisteradresse ændres til adressen på Mærskgården
Kontakt visitator for yderligere informationer.

Mærskgården ledes af en bestyrelse, som dels er udpeget af A.P. Møller Fonden og dels af Svendborg Kommunes Byråd.

Faciliteter
Fællesbygning med spisesal, køkken, TVstue, bibliotek, vaskekælder, hobbyrum, motionsrum og strandgrund med bådebro.

Mærskgårdens beboerforening er aktiv med: Banko, filmaftener, udflugt, sang og underholdning, grilldag m.m.