Snerydning og saltning på private fællesveje og private fællesstier
Snerydning og saltning på private fællesveje og private fællesstier

Snerydning og saltning på private fællesveje og private fællesstier

Grundejeres forpligtelser

Er du grundejer på en privat fællesvej, skal du, i samarbejde med de øvrige grundejere på vejen, rydde sne og sørge for, at der ikke er glat på kørebane, fortov og sti.

Private fællesveje i byområder

Hvis du er grundejer på en privat fællesvej i et byområde, skal du hurtigst muligt efter snefald og efter behov, rydde sne på fortov og sti ud for din ejendom og forhindre glatføre på fortov og sti ved f.eks. at salte eller sprede grus. Snerydning skal ske hurtigst muligt efter snefald, og fortove samt stier skal ryddes helt fri for sne. Ved snefald om natten skal der ryddes tidligt om morgenen. Grundejere kan risikere at skulle rydde sne og glatførebekæmpe flere gange i døgnet.

Grundejere skal desuden rydde sne og sørge for der ikke er glat ved:

  • Trapper og indgange
  • Brandhaner ud for din grund
  • Installationer til trafikregulering ud for din grund
  • Adgangsveje og pladsen omkring din postkasse, så postbuddet kan komme frem.
  • Adgangsvej og omkring affaldsbeholderen, så dagsrenovation kan komme frem.

Sørger du ikke for at der ryddes sne og forhindrer glatføre, kan det medføre at, at posten udebliver, og din affaldsbeholder ikke tømmes.

Private fællesveje på landet

Hvis du har ret til at bruge en privat fællesvej på landet, skal du i samarbejde med de øvrige brugere af vejen rydde sne samt forhindre glatføre.

Generelt

Hvis din grund grænser op til en privat fællesvej uden at have direkte adgang til vejen, kan du kun fritages fra din pligt til at rydde sne og forhindre glatføre, hvis du kan dokumentere, at du ikke har ret til at bruge vejen.

Har en grundejer ikke ryddet sne, saltet eller gruset, og en forbipasserende kommer til skade af den grund, kan den pågældende grundejer risikere at hæfte for en eventuel erstatning til vedkommende.