Snerydning og saltning - kommunens prioritering
Snerydning og saltning - kommunens prioritering

Snerydning og saltning - kommunens prioriteringer

I Svendborg Kommune ryddes vejene for sne eller saltes efter en prioriteret liste

Snerydning og saltning af de offentlige kommunale veje i Svendborg Kommune sker ud fra en prioriteret rækkefølge. Derfor bliver nogle veje og stier ryddet for sne eller saltet før andre.

Prioriteringen er lavet ud fra trafikale hensyn:

  • Klasse 1. er de veje, som har betydning for den gennemkørende trafik
  • Klasse 2. er de veje, som forbinder byområder m.m.
  • Klasse 3. benyttes ikke i Svendborg Kommune
  • Klasse 4. er de veje, som har mindre betydning for afvikling af trafikken

Du kan se, hvilken prioritet din vej har ved at gå ind på kortet med prioriteringer - følg linket andetsteds på siden.

Hvis du vil følge med i status for rydning og saltning, kan du gå ind på trafikken.dk. Her lægger Svendborg Kommune løbende vejmeldinger ind. Vær opmærksom på, ’stier’ dækker over både fortove og stier.

Det er kun undtagelsesvis, at klasse 4. veje ryddes og saltes.

Svendborg Kommune har ikke mulighed for at tage sig af de snevolde, som kan opstå i forbindelse med snerydningen.

Svendborg Kommune rydder og salter ikke på private fællesveje eller Statsveje (Svendborgvej og Faaborgvej, rute 44 samt Sundbrovej og motorvejen, rute 9).