Snerydning og saltning på offentlige veje
Snerydning og saltning på offentlige veje

Snerydning og saltning på offentlige veje og stier

Det er kommunen der har ansvaret for, at rydde sne og forhindre glatføre på offentlige kommunale veje, stier og pladser.

På fortove og mindre stier ud for din grund, er det dig som grundejer, der har pligt til at rydde sne og sørge for at forhindre glatføre.

Kommunens forpligtelser

Kommunen rydder sne og forhindrer glatføre på de offentlige kommunale veje, cykelstier og pladser.

Kommunens veje, cykelstier og pladser ryddes og saltes efter en prioriteret rækkefølge.

Grundejerens forpligtelser

Grænser din ejendom op til en offentlig vej eller sti, skal du hurtigst muligt efter snefald og efter behov, rydde sne på fortov og sti ud for din ejendom og forhindre glatføre på fortov og sti ved f.eks. at salte eller sprede grus. Snerydning skal ske hurtigst muligt efter snefald, og fortove samt stier skal ryddes helt fri for sne. Ved snefald om natten skal der ryddes tidligt om morgenen. Grundejere kan risikere at skulle rydde sne og glatførebekæmpe flere gange i døgnet.

Grundejere skal desuden rydde sne og sørge for, der ikke er glat ved:

  • Trapper og indgange
  • Brandhaner ud for grunden
  • Installationer til trafikregulering ud for grunden
  • Adgangsveje og pladsen omkring postkassen, så postbuddet kan komme frem.
  • Adgangsveje omkring affaldsbeholderen, så dagrenovationen kan afhentes.

Har en grundejer ikke ryddet sne, saltet eller gruset, og en forbipasserende kommer til skade af den grund, kan den pågældende grundejer risikere at hæfte for en eventuel erstatning til vedkommende.

De snebunker, der opstår i forbindelse med snerydning, skal placeres i passende bunker mellem fortov eller cykelsti og vejbane eller langs grunden, så der er fri passage for de forbipasserende.

Svendborg Kommune har ikke mulighed for at tage sig af de snevolde, som opstår i forbindelse med snerydning.