Sejlads med vandscootere og jetski


I Svendborg er der gode muligheder for at sejle med vandscootere og jetski

Af hensyn til sikkerhed og kystens øvrige brugere, skal sejlads med vandscootere og jetski foregå mindst 300 meter fra kysten.

Du må dog sejle gennem 300-meter zonen for at komme ud, hvor der må sejles, men det skal ske vinkelret på kysten og med maks. 5 knob i timen.

Hvor afstanden mellem kysterne er mindre end 600 meter kan der ikke sejles i 300 meterzonen.

Af hensyn til badende må man ikke sejle i 300-meter zonen ud for kommunens badeområder.

I de smalle farvande er hastigheden i øvrigt generelt begrænset til 5 knob.

Af hensyn til naturværdierne er sejlads med vandscootere og jetski forbudt inden for internationale naturbeskyttelsesområder og vildtreservater.

Isætning af vandscootere og jetski kan ske fra kommunale slæbesteder i Lundeborg Havn og Rantzausminde Lystbådehavn. Andre steder, hvor sejlads er lovlig, kan isætning ske med ejerens accept.