Svendborg Musikudvalg
Svendborg Musikudvalg

Svendborg Musikudvalg

Musikudvalg i arbejdstøjet

Svendborg Musikudvalg er godt i gang med arbejdet og har, som noget af det første, vedtaget retningslinjer for Svendborg Musikudvalgs administration af puljen til musikformål herunder kriterier for tilskud, - se nedenfor.

Ansøgningsfrister

 4 gange årligt 1. marts, 1. juni, 1. september, 1. december.

Svar på ansøgninger tilstræbes at foreligge 3-5 uger efter ansøgningsfristen.

For 2019 er der dog tale om en overgangsordning, idet ansøgningsfrister ikke har været offentliggjort. Musikudvalget har to møder i efteråret: 11. november og 9. december, hvor udvalget vil behandle ansøgninger.

Derfor er følgende muligt for resten af 2019 samt for 1. kvartal 2020

Ansøgninger kan indsendes løbende fra nu og indtil 1. december, hvis I har et arrangement, der kan søges musiktilskud til.

Ved ansøgning skal bruges samme  elektroniske ansøgningsskema som ved ansøgning til De frie Kulturmidler.  

Musikudvalgets organisering og opgaver

  • Udvalgets medlemmer, se nedenfor
  • Hvem kan søge og til hvad, se nedenfor
  • Musikudvalget opgaver, se nedenfor
  • Forretningsorden for Musikudvalget, se nedenfor

Yderligere oplysninger

Kultur og Fritid, Ryttervej 70, varetager sekretariatsbetjeningen af Svendborg Musikudvalg

Kontaktperson: Lili Jensen, Kulturkonsulent
Tlf: +4530174541