Funktionsklasse Ørkildskolen

Børnehaveklasse - 10. klassetrin Integreret

Visitationsudvalget

  • Skoleleder og psykologfaglig leder i PPR - formand
  • Specialundervisningskonsulent i PPR
  • Ad hoc socialrådgiver fra Familieafdelingen​

 

Henvisningens indhold

Pædagogisk-psykologisk undersøgelse/vurdering.


Elevstatus fra skole eller statusbeskrivelse fra dagtilbud.


Evt. diagnose/lægepapir.


 

Beskrivelse af målgruppen

Børn med generelle indlæringsvanskeligheder, hvis kognitive udvikling er yderligere forsinket, end for børn i specialklasserne.


 

Revisitation og statusmøder

  • Skoleledelse og personale
  • Psykolog og spes.konsulent fra PPR
  • Ad hoc socialrådgiver fra Familieafdelingen
  • Ad hoc forældre til barn/den unge