Svendborg Heldagsskole

Børnehaveklasse - 10. klassetrin - Segregeret tilbud

Visitationsudvalget

  • Ledelse fra familieafdeling - formand
  • Leder og visitator fra Heldagsskolen
  • Psykologfaglig leder fra PPR (aktuelt uddelegeret til psykolog i PPR)
  • Socialrådgiver fra Familieafdelingen og psykolog fra PPR deltager ved den enkelte visitation.
  • Ad hoc skoleleder fra afgivende skole

Der visiteres 1. mandag i hver måned.
 

Henvisningens indhold

En børnefaglig undersøgelse fra Familieafdelingen.
En pædagogisk-psykologisk undersøgelse (kognitiv prøve) fra PPR.
En statusbeskrivelse fra dagtilbud eller elevstatus fra skolen. 
Eventuel lægefaglig psykiatrisk udredning og beskrivelser med videre.

 

Beskrivelse af målgruppen

Børn og unge med omfattende personlige, følelsesmæssige, adfærdsmæssige og væsentlige sociale vanskeligheder.
Forældre med brug for familiebehandling.

 

Revisitationer og statusmøder

  • Socialrådgiver fra Familieafdelingen
  • Ledelse / personale fra Heldagsskolen
  • Psykolog fra PPR
  • Forældre til barnet/den unge og evt. den unge
  • Ad hoc leder fra folkeskolen