Afsnit 6: Delaftale om budget 2019-2022 inkl. delforlig, finansieringskatalog og høringssvar.

Økonomiudvalget besluttede den 23. januar 2018 tilrettelæggelsen af budgetproceduren for budget 2019, herunder at der skal udarbejdes et finansieringskatalog på i alt 134 mio. kr. Der var tale om et finansieringskatalog i en størrelsesorden, der gav mulighed for, at der politisk kunne prioriteres i de forslag administrationen lagde frem.

Det er administrationen, som har udarbejdet finansieringskataloget. I marts måned blev forslagene koordineret og kvalitetssikret på tværs af fag- og udvalgsområder. I april måned blev forslagene forelagt de respektive fagudvalg til orientering efterfulgt af høringsperiode på 3 uger.

Efter høringsperiodens udløb blev høringssvarene, i maj måned, forelagt de respektive fagudvalg til orientering.  

Det samlede finansieringskatalog samt medfølgende høringssvar, samt fagudvalgenes indstilling blev forelagt Økonomiudvalget den 22. maj. Efterfølgende blev der indgået delforlig. 

Delforlig samt oversigt over reduktionsforslag, fremgår nederst på siden.

Udvalgenes reduktionsforslag findes også nederst på siden, under de respektive udvalg, sammen med de indkomne høringssvar.