Afstnit 7 Besparelser og høringssvar

Afstnit 7 Besparelser og høringssvar

I Direktionens oplæg til 1. behandling, som blev godkendt af et flertal i Økonomiudvalget den 13. september 2016 indgår en samlet besparelsesramme på 31,7 mio. kr. årligt Forslag til udmøntning af rammebesparelsen udarbejdes af fagudvalgene og materialet vil løbende blive opdateret i dette afsnit.

Ved 2. behandling af budgettet for 2017 besluttede Økonomiudvalget at indstille det indgåede budgetforlig til Byrådets 2. behandling. Det indebærer, at det udmeldte sparekrav på 31,7 mio. kr. reduceres med 15,9 mio. kr. i alle årene, og udvalgenes rammebesparelser fremgår af nedenstående filer