Illustration Kommuneplan
Illustration Kommuneplan

Kommuneplan

Her kan du læse nærmere om kommuneplanen og finde den aktuelle kommuneplan for Svendborg Kommune

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert 4. år en kommuneplan, som fastlægger retningslinjerne for kommunens fysiske udvikling i de kommende 12 år.

 

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen fastsætter de overordnede retningslinjer og rammer for arealers anvendelse og udvikling – for eksempel:  

  • Hvordan skal byerne udvikle sig.
  • Hvor kan der være butikker.
  • Hvor er der særlige natur- og kulturværdier.
  • Hvilke rammer skal lokalplanlægningen ske indenfor.

Kommuneplanen dækker hele kommunen, både byerne og det åbne land.

Hvem gælder kommuneplanen for?

Kommunalbestyrelsen og administrationen skal arbejde for kommuneplanens gennemførelse.

Kommunalbestyrelsen skal altså sørge for at overholde kommuneplanen, når den vedtager lokalplaner og behandler borgernes sager.

Kommuneplanen er ikke bindende for borgerne, hvorimod lokalplaner har direkte retsvirkninger for borgerne.

Revision af kommuneplanen hvert 4. år

Kommuneplanen omfatter den fysiske udvikling i de kommende 12 år og skal revideres hvert 4. år. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at foretage en hel eller delvis revision. 

I planstrategien, som er en del af kommunens udviklingsstrategi, fastlægges de temaer, der skal revideres i den kommende kommuneplan.

Kommuneplantillæg

Hvis en kommuneplan ønskes ændret inden næste revision, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. Forslag til kommuneplantillæg skal ligesom forslaget til kommuneplanen udsendes i offentlig høring.  

Høringsperioden giver borgere, virksomheder og organisationer mulighed for at komme med bemærkninger.