Ukraine flag

Krigen i Ukraine

Krigen i Ukraine er voldsom og udfordrende. Det er nu også en situation, der kalder på omsorg og husly til de mange fordrevne ukrainere, der søger tilflugt på Sydfyn. I Svendborg Kommune går vi sammen kommunalt og privat. Sammen løfter vi i fælles flok og skaber løsninger.

På denne hjemmeside kan ukrainere i Danmark blandt andet læse om barselregler, familieformer, kommunikation mellem skole og forældre i app’en AULA, dansk arbejdskultur, sundhedsvæsenet og fritids- og foreningslivet. Der er også information om opholdsregler og særloven for ukrainere.


Svendborg Kommune har nedsat en Ukraine-stab, hvor medarbejdere fra relevante fagområder i fællesskab koordinerer indsatsen i forhold til modtagelsen af ukrainske flygtninge.

På denne side kan du læse mere om, hvad du kan gøre, hvis du ønsker at hjælpe til.