Prisaftaler for briller, tandproteser og fodbehandling

Prisaftaler for briller, tandproteser og fodbehandling

Det er op til den enkelte kommune, om den vil lave prisaftaler.

Vi har i Svendborg Kommune indgået prisaftaler på briller, tandproteser og fodbehandling.


Prisaftale på briller er indgået med Louis Nielsen, Møllergade 6, 5700 Svendborg og Svendborg Kommune.
Prisaftalen udløber 31. december 2020.

Brillestel                                                                      kr. 195,00
Enkeltstyrkeglas, uanset styrke                               kr.  0,00
Flerstyrkeglas, uanset styrke                                   kr. 150,00
 

Tillæg

Synsprøve i eget hjem                                              kr. 395,00
Nye glas i eget stel                                                    kr. 97,50
Synsprøve i  butik                                                     kr. 0,00
Cylinder over +/- 3.00                                              kr. 0,00
                                                  

Hvis du ønsker kontaktlinse frem for brille, kan du få helbredstillæg udmålt efter tilskuddets størrelse til en brille.
 


Prisaftale på tandproteser er indgået med

  • Tandproteseklinikken, Valdemarsgade 40, 5700 Svendborg, og Svendborg Kommune.

Driftaftalen er pr. 01/04-2019.
Tillige tiltrådt af Tandprotetikeren, Havnepladsen 3 (Det Gule Pakhus ) 5700 Svendborg

Driftaftalen er pr. 01/04-2019.
Tillige tiltrådt af Klinisk Tandtekniker  John Holst. Sct. Nicolai Gade 4, 5700 Svendborg.

Prisaftalen udløber 31. december 2020.

Undersøgelser:
- Undersøgelse kr. 393,00
- Kontrolundersøgelse kr. 150,00

Proteser:
- Delprotese over- eller undermund, excl.evt.bøjle kr.4.900,00
- Stålunitor kr.7.900,00
- Hel sæt protese til over- eller undermund kr.4.900,00
- Hel sæt protese kr.9.800,00
- Immediattillæg pr. protesedel kr.1.570,00

Duplikering og rebasering:
- Duplikering pr. protese kr.2.300,00
- Rebasering pr. protese kr.1.910,00

Udvidelser og reparation:
- Fastsættelse af tand kr. 485,00
- Tillæg pr. tand kr. 181,00
- Mere omfattende reparation - f.eks. ganeplade kr. 985,00
- Udvidelse af protese med en tand efter aftryk (ekskl. tand) kr. 985,00
- Tillæg for udvidelse af stålunitor kr.985,00
- Udskiftning / påsætning af bøjle kr. 450,00

Diverse:
- Blødtblivende basis pr. protesedel kr.1.625,00
- Oppolering af protese kr. 150,00
- Korrektion af protese - ingen betaling hvis tandprotikeren selv har lavet protesen ellers kr. 393,00
- Tillæg for behandling / undersøgelse i borgerens eget hjem kr.350,00, kr. 5 pr. km

- Hygiejmetillæg kr. 49,00

 

Du kan frit vælge en anden (dyrere) løsning. Vi beregner helbredstillæg i forhold til prisen på en standardbrille/tandprotese, og merudgiften skal du selv betale.
Du kan frit vælge, hvilken leverandør, du vil bruge.

 

Fra 1.4.2016 har Svendborg Kommune indgået prisaftale på fodbehandling med:

  • City Øst Zoneterapi og Fodpleje v/Dorthe Frederiksen, Gartnerhøj 19, Svendborg
  • Fod og Helse v/Mette Henriksen, Bülowsvej 45, Tved, Svendborg
  • Sydfyns Fodklinik v/Rikke Strandgaard, Skårupøre Strandvej 109, Skårup
  • Vejstrup Zoneterapi og fodpleje v/Ann Engly Bramsen, Brudagervej 38, Vejstrup
  • Tillige tiltrådt aftalen d. 11.09.2017 af Margrethes Fodpleje; Hasselvænget 1, Stenstrup. Margrethe Petersen

Pris pr. behandling kr. 300,00
Prisaftalen er gældende til 31.03.2020