Prisaftaler for briller, tandproteser og fodbehandling

Det er op til den enkelte kommune, om den vil lave prisaftaler.

Vi har i Svendborg Kommune indgået prisaftaler på briller, tandproteser og fodbehandling.


Prisaftale på briller er indgået med

  • Louis Nielsen, Centrumpladsen 8, 5700 Svendborg og Svendborg Kommune. Prisaftalen udløber 31. december 2023.
Brillestel 195,00 kr.
Enkeltstyrkeglas 0,00 kr.
Flerstyrkeglas, uanset styrke                   150,00 kr.
   
Tillæg  
Synsprøve i eget hjem                    395,00 kr.
Nye glas i eget stel 97,50 kr.
Synsprøve i butik 0,00 kr.
Cylinder over +/- 3.00 0,00 kr.


Hvis du ønsker kontaktlinser frem for briller, kan du få helbredstillæg udmålt efter tilskuddets størrelse til en brille.
 

Prisaftale på tandproteser er indgået med

  • Tandproteseklinikken, Valdemarsgade 40, 5700 Svendborg
  • Tandprotetikeren, Havnepladsen 3 (Det Gule Pakhus ) 5700 Svendborg


Se protesehonorarer for kliniske tandteknikere pr. 1. oktober 2023.

Undersøgelser m.m.
 
Klinisk undersøgelse
181,00 kr.
Kontrolundersøgelse
 181,00 kr.
Korrektion/oppolering af protese (jf. §3, stk. 4)
397,00 kr.
Nye proteser
 
Delprotese inkl. eventuelle bøjler
 5.854,00 kr.
Stålunitorprotese (monteret)
 9.731,00 kr.
Hel overkæbeprotese eller hel underkæbeprotese
 6.175,00 kr.
Helprotesesæt
 11.096,00 kr.
Tillæg ved patologiske forandringer mv. (helproteser)
1.989,00 kr.
Duplikering og rebasering
 
Duplikering af protese
 2.688,00 kr.
Rebasering af protese
1.952,00 kr.
Midlertidig rebasering
 495,00 kr.
Reparation, udvidelse og nødbehandling
 
Honorar for behandling
 714,00 kr.
Herudover ydes der dækning for dokumenterede laboratorieudgifter 
 
Diverse
 
Immediattillæg pr. protesedel
 2.199,00 kr.
Blødtblivende basis pr. protesedel (hertil kommer evt. duplikering)
1.136,00 kr.
Ikke-allergifremkaldende materiale (hvor lægedokumentation foreligger)
 2.386,00 kr.
Indstøbning af cpr.nr. (på kommunens begæring)
 497,00 kr.
 
 

Udebesøg, tillæg i henhold til 'Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge'.
 

Prisaftale fodbehandling er indgået med

  • Margrethes Fodpleje v/Margrethe Petersen, Hasselvænget 1, Stenstrup. Prisaftalen er gældende til 31.12.2023.
Pris pr. behandling                                      375,00 kr.