Lån til betaling af tilslutning til det offentlige kloaksystem samt separationskloakering

Der kan søges om lån til nyetablering samt tilslutning til separation på eksisterende kloak.

Hvilke krav stilles der?
For at få lånet skal du opfylde mindst en af disse betingelser:

  • Du er fyldt 65 år
  • Du får folkepension eller førtidspension
  • Du får delpension
  • Du får efterløn

Yderligere skal du opfylde disse betingelser:

  • Du eller din ægtefælle skal have fast bopæl i Danmark på det tidspunkt, hvor ejendomsskatten eller tilslutningsafgiften skal betales
  • Den ejendom, du søger lånet til, skal indeholde en beboelse, som du eller din husstand bor i
  • Tilslutningen til det offentlige kloaksystem skal være tinglyst på ejendommen

Lånet skal indfries, hvis:

  • Ejendommen eller en andel af ejendommen skifter ejer
  • Ejeren dør

Hvis ejeren flytter på plejehjem eller dør og ejendommen overtages af et medlem af husstanden, kan låneordningen stilles i bero.

Dette gælder også, hvis en ægtefælle overtager ejendommen og bliver siddende i uskiftet bo. En efterlevende ægtefælle, som overtager ejendommen, har krav på, at de beløb + tilskrevne renter, der allerede er ydet som lån, forbliver indestående (indefrosset).

 

Hvordan søger du?
Du kan skrive til okonomi@svendborg.dk og vi vil fremsende et ansøgningsskema.
 

Hvor meget kan du låne?

Der kan gives lån til den opkrævning der kommer fra Vand og Affald evt. kloakmester vedrørende tilslutningen til offentlig kloaksystem ikke arbejde på privat grund.

For at der kan ydes et lån, er det en betingelse, at der er friværdi i boligen.

Kommunen skal have tinglyst pant i ejendommen som sikkerhed for lånet. Pantet skal sammen med de øvrige tinglyste hæftelser, der er i ejendommen, ligge inden for den seneste vurdering.

Kommunen afholder udgifterne til tinglysning.

Skal du betale renter af lånet?
Du skal betale en årlig rente af lånet som fastsættes af ministeriet.
Renten bliver tilskrevet lånet ved årets udgang.

Kan du trække renterne fra?
Du kan ikke trække renterne fra på selvangivelsen.
Hvert år inden den 1. marts får du et brev fra kommunen, hvor du kan se, hvor meget du skylder, og hvilke skatter lånet har dækket i det forløbne år.