Bygningen på Svendborgvej 135
Center for Ejendomme og Teknisk Service

Miljø og Teknik - Center for Ejendomme og Teknisk Service

I Center for Ejendomme og Teknisk Service har vi samlet alt arbejde med den kommunale ejendom i én enhed.

Center for Ejendomme og Teknisk Service er Svendborg Kommunes ejendomscenter. Centeret arbejder målrettet med at prioritere indsatsen og lægge den de steder, som trænger mest.

Der er ansat i alt cirka 300 medarbejdere i Center for Ejendomme og Teknisk Service, og de fordeler sig på følgende afdelinger og opgaver:

Afdeling Opgaver
Ejendomsservice
 • Rengøring
 • Teknisk service
 • Indvendig vedligeholdelse
 • Drift- og vedligeholdelse af boldbaner mv.
 • Sekretariatsopgaver
 • ​Lagerstyring af inventar
 • Kantine
 • Rådhusbetjente
Kommunale Ejendomme
 • Nybygning, tilbygning og renovering
 • Udvendig vedligeholdelse
 • Energieffektivisering
 • Forsikring og risikostyring
 • ​Administration af sociale 
  og almene boliger​​​​​
Trafik og Infrastruktur
 • Veje (drift og nyanlæg)
 • Vejmyndighed og trafikplanlægning
 • Grønne områder (drift af grønne
  områder, natur, strande og badevand)
 • Befordring
 • Taxa og kollektiv trafik
 • Flyvepladsen