Familieafdelingen

Lovgivning

I Familieafdelingen arbejder vi efter følgende lovgivning:

  • Lov om Social Service (Serviceloven)
  • Lov om retssikkerhed og administrations (Retssikkerhedsloven)