Økonomiudvalget

Dato: 
Den 25. august 2020 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Punkt til behandling fra Venstres byrådsgruppe

+

Punkt 3 Økonomiudvalget og byrådets møder 2021

+

Punkt 4 Revisionsberetning nr. 25 for regnskabsåret 2019

+

Punkt 5 Budget 2021 - status

+

Punkt 6 Ansøgning om tilskud til skattenedsættelse

+

Punkt 7 Status på Indkøbs- og Udbudspolitikken

+

Punkt 8 Ligestillingsredegørelse 2020

+

Punkt 9 Beslutning om deltagelse i DK2020 partnerskab

+

Punkt 10 Strategi til udmøntning af Landsbyfornyelsespuljen

+

Punkt 11 Opnormering byggesagsbehandling Miljø og Teknik

+

Punkt 12 Nedlæggelse af vejareal på Havnepladsen 503 - SIMAC grunde

+

Punkt 13 Vejstrup forsamlingshus udvidelse og renovering

+

Punkt 14 Råderetsaftale med Egense/Rantzausminde Idrætsforening

+

Punkt 15 Råderetsaftale med Tåsinge Tennis og Padel Klub

+

Punkt 16 Svendborg Sunds Sejlklub - lejekontrakt på Strandgården, Rantzausminde

+

Punkt 17 Permanente udendørs håndvaske i dagtilbud og skoler

+

Punkt 18 Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge

+

Punkt 19 Gymnastikhøjskolen i Ollerup - Kommunegaranti

+

Punkt 20 Renovering af ungdomsboliger – godkendelse af Skema C

+

Punkt 21 Udskiftning af mikrofoner i Byrådssalen

+

Punkt 22 Leasing af PC-udstyr

+

Punkt 23 Orientering

+

Punkt 24 Ejendomshandel (Lukket)

+

Punkt 25 Ejendomssag (Lukket)

+

Punkt 26 Henvendelse om ophævelse af deklaration på byggegrund (Lukket)

+