Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 
Den 04. maj 2020 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Forslag fra Venstre om tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice

+

Punkt 3 Borger og Arbejdsmarked - status på Covid-19 situationen

+

Punkt 4 Budgetopfølgning 1. kvartal 2020 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

+

Punkt 5 Budget 2021, temaer - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

+

Punkt 6 Indsatsplan med måltal

+

Punkt 7 Oplæg til Fælles Fynsk Strategi 2021

+

Punkt 8 Borgerrejser med 6 unge

+

Punkt 9 Orientering om Nytteindsats

+

Punkt 10 IGU-status

+

Punkt 11 Status på vejledningstilbud i Ungekontakten "Min Plan"

+

Punkt 12 Drøftelse og kommentering af udkast til handleplan for bæredygtig udvikling 2020-2025

+

Punkt 13 Til orientering

+