Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg

Modtagere:
Alle borgere der er fyldt 75 år modtager tilbud om deltagelse i forebyggende arrangement. Borgere, der ikke kan deltage, tilbydes individuelt forebyggende hjemmebesøg.

Undtaget er ældre, som modtager både personlig og praktisk bistand efter paragraf 83 i lov om social service, eller sygepleje samt ældre som bor på plejecentre.

Alle borgere, der er fyldt 80 år, tilbydes fremadrettet ét årligt individuelt forebyggende hjemmebesøg.

Borgere i alderen 65 år til 79 år, der er i særlig risiko for tab af funktionsevne tilbydes behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg.

 

Henvendelsesform:
Der udsendes brev til den enkelte borger i det år, hvor vedkommende fylder 75 år.

Borgeren har selv ansvar for at melde tilbage vedr. deltagelse i informationsarrangement eller behov for hjemmebesøg.

Fra det år, hvor borgeren fylder 80 år, udsendes der årligt brev med tilbud om individuelt forebyggende hjemmebesøg.


Hvad går besøget ud på?
Informationsarrangementet har en varighed af 2-3 timer.

Indholdet vil være oplæg med generel information samt workshops med mulighed for spørgsmål og mere individuel rådgivning.

Det forebyggende hjemmebesøg har en varighed af ca. 1/2time.

Der tilbydes samtale med udgangspunkt i den enkelte borgers behov.


Hvem foretager besøget?
Sygeplejersker fra ældreområdet.