Forebyggende hjemmebesøg

Fælles informationsarrangementer

Alle borgere inviteres til at deltage i forebyggende informationsarrangementer det år de fylder henholdsvis 70-, 75-  og 80 år.

Borgere, der ikke kan deltage, tilbydes individuelt forebyggende hjemmebesøg. Undtaget er ældre, som bor på plejecenter.
 

Individuelle forebyggende hjemmebesøg

Borgere, der er fyldt 82 år, tilbydes ét årligt individuelt forebyggende hjemmebesøg.

Undtaget er ældre, der modtager både personlig og praktisk bistand efter §83 i lov om social service eller sygepleje, samt ældre som bor på plejecenter.

Borgere i alderen 65 til 81 år, der er i særlig risiko for tab af funktionsevne tilbydes behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg.

Der laves en vurdering af borgerens samlede livssituation og ressourcer.

 

Henvendelsesform:

Der udsendes brev til den enkelte borger i det halvår, hvor vedkommende fylder 70-, 75- og 80 år. Borgeren har selv ansvar for at melde tilbage vedr. deltagelse i forebyggende arrangement eller behov for hjemmebesøg.

Fra det år, hvor borgeren fylder 82 år, udsendes der årligt brev med tilbud om individuelt forebyggende hjemmebesøg.


Indhold

Informationsarrangementet har en varighed af ca. 3 timer. Indholdet vil være oplæg med generel information samt stande med mulighed for spørgsmål og mere individuel rådgivning.

Det individuelle forebyggende hjemmebesøg har en varighed af ca. ½ time.

Der tilbydes samtale med udgangspunkt i den enkelte borgers behov.

 

Hvem foretager besøget?

Informationsarrangementerne afholdes af ældreområdets ledelse og medarbejdere. Samarbejdspartnere og frivillige bidrager til at gennemføre arrangementerne.

De individuelle besøg foretages af sygeplejersker fra ældreområdet.