Lån til betaling af ejendomsskat

Hvilke krav stilles der?
For at få lånet skal du opfylde mindst en af disse betingelser:

  • Du er fyldt 65 år
  • Du får folkepension eller førtidspension
  • Du får delpension
  • Du får efterløn

Og så skal du i alle tilfælde opfylde disse betingelser:

  • Du eller din ægtefælle skal have fast bopæl i Danmark på det tidspunkt, hvor ejendomsskatten eller tilslutningsafgiften skal betales
  • Den ejendom, du søger lånet til, skal indeholde en beboelse, som du eller din husstand bor i

Hvis der er flere beboelseslejligheder i ejendommen, eller hvis der er erhvervslejemål i ejendommen, kan du kun få lån til den andel af udgifterne, som svarer til, hvad din beboelse er vurderet til i forhold til hele ejendommen (med udgangspunkt i den offentlige vurdering).

Det er også muligt at låne til betaling af ejendomsskat vedrørende et sommerhus. Det er dog kun muligt at få lån til én af ejendommene.

Til sikkerhed for lånet skal der udstedes et skadesløsbrev eller et ejerpantebrev.

Lånet skal indfries, hvis:

  • Ejendommen eller en andel af ejendommen skifter ejer
  • Ejeren dør

Hvis ejeren flytter på plejehjem eller dør og ejendommen overtages af et medlem af husstanden, kan låneordningen stilles i bero eller i nogle tilfælde fortsætte.

Dette gælder også, hvis en ægtefælle overtager ejendommen og bliver siddende i uskiftet bo. En efterlevende ægtefælle, som overtager ejendommen, har dog krav på, at de beløb + tilskrevne renter, der allerede er ydet som lån, forbliver indestående (indefrosset).

Hvordan søger du?
Du skal udfylde ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter - se under 'Læs også'.

Hvor meget kan du låne?
For at der kan ydes et lån, er det en betingelse, at der er friværdi i boligen.

Kommunen skal have tinglyst pant i ejendommen som sikkerhed for lånet. Pantet skal sammen med de øvrige tinglyste hæftelser, der er i ejendommen, ligge inden for den seneste vurdering.

Kommunen afholder udgifterne til tinglysning.

Skal du betale renter af lånet?
Du skal betale en årlig rente af lånet som fastsættes af ministeriet.
Renten bliver tilskrevet lånet ved årets udgang.

Kan du trække renterne fra?
Du kan ikke trække renterne fra på selvangivelsen.

Hvert år inden den 1. marts får du et brev fra kommunen, hvor du kan se, hvor meget du skylder, og hvilke skatter lånet har dækket i det forløbne år.