Handicapkøsel
Handicapkøsel

Handicapkørsel

Du kan bruge ordningen til fritidsformål fx besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle aktiviteter m.v.

Hvem kan få handicapkørsel?

For at få bevilget handicapkørsel, skal du opfylde følgende vilkår:

  • har fået bevilget kørestol, rollator eller andre ganghjælpemidler af kommunen eller er berettiget til det
  • har varige svære lidelser i bevægeapparatet
  • på grund af deres handicap ikke kan klare ind- og udstigning ved benyttelse af offentlige transportmidler
  • har fast bopæl i kommunen
  • er fyldt 18 år
  • Pr. 1. juli 2018 udvides handicapkørslen til også at omfatte blinde og stærkt svagtsynede (synsstyrke på 10% (6/60) eller mindre).

Midlertidige lidelser af mindre end et års varighed og andre lidelser (som for eksempel hjerte-/lungelidelser eller psykisk handicap) giver ikke adgang til ordningen.

Omfang og pris

  • Kørselsordningen giver mulighed for 104 enkeltture pr. år.
  • Ved bestilling hos FynBus oplyses pris på turen, prisen afhænger af turens længde. Her kan man også få oplyst, på hvilke tidspunkter af døgnet, man kan benytte ordningen.
  • FynBus varetager selve handicapkørslen, som er en del af den offentlige transport på Fyn. Du kan opleve, at der er flere kunder i samme vogn, og at det derfor, kan være nødvendigt at køre en omvej.
  • Der kan arrangeres befordring i hele landet.

Du kan læse mere om omfang og priser på FynBus' hjemmeside.