Velfærdsteknologiske hjælpemidler

Hvad er velfærdsteknologi?

Velfærdsteknologi er brugerorienterede teknologier, der forsyner eller assisterer brugerne med én eller flere offentlige eller private velfærdsydelser og produkter. Velfærdsteknologi er teknologisk understøtning og forstærkning af fx tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden i og uden for boligen.

Hvordan kan velfærdsteknologi hjælpe?

For mennesker med demens kan velfærdsteknologiske løsninger hjælpe med at opretholde selvstændighed og handlemuligheder samt eventuelt medvirke til at udsætte indflytning på plejehjem. 

Velfærdsteknologi kan lette hverdagen og udvide mulighederne for at fortsætte aktiviteter som f.eks. at anvende telefonen til at kontakte familie og venner eller at færdes ude på egen hånd.  

Det er ofte en fordel, at teknologierne anskaffes og introduceres i de tidlige faser af sygdommen, hvor personen med demens har mulighed for at forstå og vænne sig til dem. Jo længere man kommer hen i sygdomsforløbet, jo sværere bliver det at introducere ny teknologi. Omvendt kan teknologi, som personen allerede er fortrolig med, ofte anvendes langt hen i sygdomsforløbet.

Hjælpemidler kan også bidrage til mindske belastningen for de pårørende og skabe større tryghed.

Hvor kan jeg få hjælp?

I Demenscenter Sydfyn tilbyder vi rådgivning om velfærdsteknologi til mennesker med demens og deres pårørende. Vi har et udvalg af forskellige teknologiske løsninger som du er velkommen til at afprøve før du evt. selv investerer.

Du er meget velkommen til at kontakte os for en aftale.