Hjælp til fundraising

ForeningsTilskud giver dig oversigt over fonde du kan søge

Folkeoplysningsudvalget i Svendborg Kommune har tegnet abonnement på fundraising databasen.  Se under 'Læs også'.

Databasen kan anvendes af alle foreninger i Svendborg Kommune.

ForeningsTilskud er en tilskudsdatabase, der er nem og enkel at anvende, og som kun indeholder tilskudsmodeller relateret til foreninger.

ForeningsTilskud beskriver landsdækkende, regionale og helt lokale fonde.

Der findes vejledninger, ansøgningsskabeloner og øvrigt værktøj, der kan bruges i forbindelse med ansøgningsarbejdet, ligesom der løbende udkommer nyhedsbreve med oplysninger om nye fonde m.v.