Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

Sårbare børn og unge i Svendborg Kommune, som ikke i forvejen går til en fritidsaktivitet, kan efter indstilling tildeles Fritidspas.

Med fritidspasset følger økonomisk støtte til at deltage i en organiseret fritidsaktivitet i Svendborg Kommune.

Støtten gives til betaling af kontingent og kan derved medvirke til at øge de berørte børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter. Med Fritidspas er det muligt at fremme den fysiske og sociale aktivitet, udbygge børn og unges netværk og understøtte den åbne skoles samarbejde med lokalområdets tilbud.

Flere oplysninger se nedenstående bilag.