Brønde og boringer

Hvis du er selvforsynende med drikkevand - altså har din egen brønd eller boring - er du selv ansvarlig for, at vandet er rent.

Drikkevandsbekendtgørelsen

I drikkevandsbekendtgørelsen fra den 24. oktober 2017 blev der indført en del ændringer i forhold til tidligere. En række vandforsyninger er ikke længere er omfattet af bekendtgørelsens tidligere krav, og skal dermed ikke længere kontrolleres. 

Hvis du i din husstand får vand fra egen brønd eller boring, og du udelukkende anvender vandet i din egen husstand, er du således ikke længere omfattet af krav om kontrol. I Svendborg Kommune anbefales det dog, at vand fra private brønde og boringer, som bruges til drikkevand, bør undersøges mindst hvert 5. år.

Hvis du derimod indvinder vand fra egen brønd eller boring, og vandet anvendes i forbindelse med udlejningsformål, dagpleje, salg af frugt og grønt eller til vask af malkeaggregater, så er du omfattet af bekendtgørelsens krav. Kravene vil i mange tilfælde være skærpet i forhold til de hidtidige krav.

Det gælder stadig, at kommunen, jf. Vandforsyningsloven, skal reagere på forhold, hvor vand til husholdningsbrug eller anden følsom anvendelse, vurderes at indebære risiko for sundhedsfare.

I kommunens pjece om private brønde og boringer kan du læse mere, og se, hvilke laboratorier der kan tage en prøve af dit vand. Du kan også se, hvad du kan gøre, hvis vandet fra din brønd eller boring ikke er rent.

Hvis du på et tidspunkt vælger at blive tilsluttet vandværket, skal den gamle brønd eller boring som udgangspunkt sløjfes. Brug skemaet under 'Bilag' herunder, eller anvend den digitale selvbetjeningsløsning i "Byg og Miljø" under selvbetjening.

Under alle omstændigheder skal du give kommunen besked, hvis du bliver tilsluttet vandværket.

Hvis du har en tilladelse til at indvinde vand, skal du, hvis det fremgår af tilladelsen, indberette sidste års indvinding og eventuelle pejlinger i januar måned. Det gør du ved at bruge "Selvbetjening". Du skal selv oprette dig med det brugernavn og den engangskode, som du har fået tilsendt fra kommunen.