Principper for fastlæggelse af skolernes ferie

 • Skoleåret indeholder 200 skoledage.
 • Sommerferien er på 6-6½ uge.
 • Efterårsferie afholdes i uge 42.
 • Juleferie fra den 23. december til og med 1. januar.
 • Vinterferie afholdes i uge 7.
 • Påskeferien udgør de tre dage op til påske.
 • Dagen efter Kr. Himmelfart er feriedag.
 • Placering af juleferie, sommerferie og evt. grundlovsferie fastlægges, så der ikke opstår enkeltstående skoledage mellem feriedagen og en weekend.
 • Grundlovsdag indgår kun undtagelsesvist som skoledag.
 • Forslag til ferieplan sendes i høring i skolebestyrelser og Elevforum.
 • Ferieplanen godkendes senest 18 måneder inden det pågældende skoleår.