Seminarmappe 2015

Budget 2015 - Seminarmappe

Dette materiale omfatter de dokumenter, oversigter m.m. som indgår i de politiske drøftelser i forbindelse med udarbejdelse af budget 2015.

Seminarmappen er opbygget således, at der under afsnit 2 ligger et budgetnotat med resultatoversigt jf. Økonomiud­valgets beslutning på mødet den 19. august 2014. Notatet sammenfatter de indarbejdede ændringer i forhold til overslagsårene i det vedtagne budget for 2014. Med udgangspunkt i dette notat, har Direktionen efterfølgende udarbejdet et forslag til budget 2015 i økonomisk balance. Direktionens forslag er nærmere beskrevet under afsnit 2. Det skal bemærkes, at Direktionens forslag er udarbejdet før kommunen har fået svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på sine ansøgninger om særtilskud og lån, hvorfor der kan forekomme ændringer inden Direktionens forslag behandles i Økonomiudvalget den 9. september 2014

Herudover omfatter materialet afsnit om kommuneaftalen og kommunens forventede indtægter, detaljerede beskrivelser af udvalgenes temaer til budget 2014, samt afledte udgifter vedr. demografi, mængdeudvikling m.m. I budgetmappen er der endvidere materiale vedr. anlæg, herunder forslag til nye investeringer.