Integrationsrådets formål

Svendborg Kommunes Integrationsråd (SIR)

 • SIR har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.
 • SIR kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om emner, der har betydning for integrationen i Svendborg Kommune.
 • SIR skal fungere som et aktivt høringsorgan i relevante sager indenfor integrationsområdet.
 • SIR kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.


Integrationsrådets sammensætning

SIR består af 16 medlemmer med bopæl i Svendborg kommune.

 • 7 repræsentanter fra kommunens største etniske minoritetsgrupper. 1 repræsentant fra øvrige etniske minoritetsgrupper.
 • 2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen
 • 2 medlemmer udpeget af DA og LO
 • 1 medlem fra dagtilbudsbestyrelse
 • 1 medlem fra skolebestyrelse
 • 1 medlem fra Andelsboligforening/Boligselskabet BSB  
 • 1 medlem fra Kulturelt Samråd

 

Møderække i 2018

Onsdag d. 18. april
Onsdag d. 13. juni
Onsdag d. 15. august
Onsdag d. 17. oktober
Onsdag d. 5. december

 

Generelt om Integrationsrådet

Hver fjerde år er der valg til Integrationsrådet.

Integrationsrådet har 15 medlemmer.

7 medlemmer udpeges af de offentlige myndigheder, mens 8 medlemmer vælges gennem afstemning fra stemmeberettiget. 

Med din stemme kan du være med til at afgøre, hvem der arbejder for at fremme integrationen i Svendborg.