Integrationsrådets formål

Svendborg Kommunes Integrationsråd (SIR)

  • SIR har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.
  • SIR kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om emner, der har betydning for integrationen i Svendborg Kommune.
  • SIR skal fungere som et aktivt høringsorgan i relevante sager indenfor integrationsområdet.
  • SIR kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.


Integrationsrådets sammensætning

SIR består af 15 medlemmer med bopæl i Svendborg kommune.

  • 7 repræsentanter fra kommunens største etniske minoritetsgrupper. 1 repræsentant fra øvrige etniske minoritetsgrupper.
  • 2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen
  • 2 medlemmer udpeget af DA og FH Sydfyn
  • 1 medlem fra dagtilbudsbestyrelse
  • 1 medlem fra skolebestyrelse
  • 1 medlem fra 1 medlem fra SAB og Domea

 

Møderække:

2. marts 2023

4. maj 2023

22. juni 2023

24. august 2023

23. november 2023