Afsnit 10 Nøgletal, befolkningsprognose, analyser m.m.