Præsentation af ældreområdet

Ældreområdet rummer rigtig mange spændende arbejdspladser med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling.

Vi har stor fokus på medarbejderes trivsel og på at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

Vi ser muligheder frem for begrænsninger og tænker innovativt, da vi ved, at det skaber motivation. Den innovative tankegang ligger i, at vi tør tænke nyt og tør afprøve nye ideer i praksis.

Der sker hele tiden nye tiltag, men af igangværende projekter kan vi nævne mentorordningen, fokus på kost blandt de ældre borgere og trivselsundersøgelser blandt medarbejderne.

Desuden er vores praktikvejledere alle uddannede til opgaven, og vi har to uddannelseskoordinatorer, som er til for at hjælpe dig i dit uddannelsesforløb.

Som medarbejder er du i høj grad med til at skabe dit eget job!

 

Ældreområdet i Svendborg Kommune er opdelt i 4 områder:

  • Plejecenter Øst
  • Plejecenter Vest
  • Hjemmepleje Øst
  • Hjemmepleje Vest

Der er ca. 1500 medarbejdere ansat på ældreområdet og der er mange forskellige faggrupper fordelt på 30 sektioner.

Vi lægger vægt på, at du udtrykker interesse og engagement for uddannelsen, og at du har lyst til at indgå i et positivt samarbejde med andre mennesker. Desuden lægger vi vægt på, at du har social forståelse og interesse i fortsat personlig og faglig udvikling.