Kommunalbestyrelsen

Dato: 
Den 29. november 2022 - kl. 17:00
Status: 
Referat
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Beslutning om parkeringslicenser og månedskort

+

Punkt 3 Godkendelse af Svendborg Kommunes tømningsregulativ for hustanke

+

Punkt 4 Vejstrup Ådal. Høring af budgetoverslag til fredning

+

Punkt 5 Godkendelse af fjernvarmeforsyning af Kogtved

+

Punkt 6 Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg 2021.03 – Boligområde Gemalvej og lokalplan 674 for et boligområde ved Gemalvej, Kirkeby samt forslag til delvis aflysning af lokalplan 21.05 - Boligområde i Kirkeby

+

Punkt 7 Standardfærgeprojekt for Svendborg-Skarø-Drejø

+

Punkt 8 Indgåelse af ny lejekontrakt til Demenscenter Sydfyn i Sundhedshus Svendborg

+

Punkt 9 Indgåelse af ny lejekontrakt Kærvej 10, 5762 Vester Skerninge, lejemål 3 og 4

+

Punkt 10 Bjerreby Vandværk ansøger om garanti for lån ved KommuneKredit

+

Punkt 11 Etablering af almene familieboliger, Mølmarksvej 101

+

Punkt 12 Svendborg Multiarena

+

Punkt 13 Omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service

+

Punkt 14 Udtræden af Folkeoplysningsudvalget

+

Punkt 15 Stedfortræder til Folkeoplysningsudvalget

+

Punkt 16 Orientering

+