Byrådet

Dato: 
Den 15. december 2020 - kl. 17:00
Status: 
Referat
Udvalg: 
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021

+

Punkt 3 Omkonstituering Geopark Det Sydfynske Øhav

+

Punkt 4 Budget og Takster 2021 - Svendborg Spildevand A/S

+

Punkt 5 Budget og takster 2021 - Svendborg Affald A/S

+

Punkt 6 Budget og Takster 2021 - Svendborg Vand A/S

+

Punkt 7 Budget og takster 2021 - Svendborg Kraftvarme A/S

+

Punkt 8 Godkendelse af private vandværkers takster for 2021

+

Punkt 9 Godkendelse af takster for Modtagestation Syddanmark 2021

+

Punkt 10 Kommuneplan 2021 - 2033: godkendelse og offentliggørelse af forslag

+

Punkt 11 Turismekonsolidering - Aftalegrundlag

+

Punkt 12 Udmøntning af strategi for Landsbyfornyelsespuljen 2019 - 2024

+

Punkt 13 Leasing af varmepumpe til Tved Skole

+

Punkt 14 Aflysning af servitut og evt. tilbageskødning af ejendommen Sognevej 42, 5771 Stenstrup

+

Punkt 15 Kulturregion Fyns nye kulturaftale 2021-2024

+

Punkt 16 Orientering

+

Punkt 17 Oure Vandværk - Ekspropriationslignende vilkår for erstatning af mindre areal (Lukket)

+

Punkt 18 Godkendelse af betingelser i købsaftale for det nye SIMAC (Lukket)

+