Børne- og Ungeudvalget

Dato: 
Den 01. april 2020 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Børne- og Ungeudvalgets årsberetning 2019

+

Punkt 3 Budget 2021 - Temaer i Børne- og Ungeudvalget

+

Punkt 4 Årsberetning for Børn og unge-udvalget (§18-udvalget) 2019

+

Punkt 5 Ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet

+

Punkt 6 Strategiplan for familieområdet

+

Punkt 7 Byggeprogram for om- og tilbygning på Vestermarkskolen samt udvidelse af projektet

+

Punkt 8 Orientering om skærpet pædagogisk tilsyn i Fyrtårnet Børnegården Byparken

+

Punkt 9 Fastsættelse af kommunale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne

+

Punkt 10 Move your mind i mangfoldige læringsmiljøer

+

Punkt 11 Meddelelser

+