Sygedagpenge - ledig

Hvis du er syg og er ledig, kan du søge om sygedagpenge
Læs om Sygedagpenge, hvis du er ledig
Åben/luk alle+ -

Kan jeg få sygedagpenge?

+

Sygedagpenge fra a-kassen eller kommunen?

+

Du har ret til at afvise lægebehandling

+

Du kan miste retten til sygedagpenge

+

Meld dig syg hos din a-kasse

+

Udfyld oplysningsskema fra kommunen

+

Mit Sygefravær: Selvbetjening i forbindelse med sygedagpenge

+

Hvor meget kan jeg få i sygedagpenge?

+

Hvis du er delvis uarbejdsdygtig

+

Så længe kan du få sygedagpenge

+

Første opfølgningssamtale hos kommunen senest efter otte uger

+

Jobafklaringsforløb

+

Du kan blive fritaget for kommunens opfølgning, hvis du er alvorligt syg

+

Sygdom i forbindelse med ferie

+

Ferie under et sygedagpengeforløb

+

Hvis du vil klage

+