Revalidering

Revalidering hjælper borgere med begrænset arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet
Læs om Revalidering
Åben/luk alle+ -

Hvem kan få revalidering?

+

Hvordan får jeg revalidering?

+

Hvad og hvor meget kan du klare? – forrevalidering

+

Uddannelse, omskoling eller virksomhedspraktik

+

Revalidering som ansat

+

Hvor meget kan jeg få i revalideringsydelse?

+

Hvis du vil klage

+