Arbejdsløshedsdagpenge

Du skal være medlem af en a-kasse og tilmeldt i dit lokale jobcenter for at få dagpenge
Læs om Arbejdsløshedsdagpenge
Åben/luk alle+ -

Tilmeld dig jobcenter – meld dig ledig på jobnet

+

Hvem kan få arbejdsløshedsdagpenge?

+

Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge

+

At stå til rådighed for arbejdsmarkedet

+

Jobsøgning

+

6 ugers jobrettet uddannelse

+

At miste dagpengeretten

+

G-dage (dagpengegodtgørelse)

+

Nyuddannede

+

Værnepligtige

+

Supplerende dagpenge samtidig med lønarbejde eller med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

+

Dagpenge under uddannelse

+

Frivilligt arbejde

+

Seniormedlemskab

+

Afmelding til jobcenter

+

AR 275 – Attest til a-kasse – Arbejdsophør, afvisning af arbejde samt afslag på aktiveringstilbud

+

Søg om dokument PD U1 – om arbejds- og forsikringsperioder i Danmark

+

Hvis du vil klage

+