Valg og opstilling til integrationsrådet

Opstilling til Integrationsrådet

Næste Integrationsrådsvalg afholdes i november 2025.
8 repræsentanter skal vælges til Integrationsrådet. Der skal være 1 repræsentant fra hver af kommunens 7 største etniske minoritetsgrupper og 1 fra øvrige etniske minoritetsgrupper.
 
De 7 største minoritetsgrupper er følgende:

 • Vietnam 
 • Syrien 
 • Tyrkiet 
 • Sri Lanka 
 • Bosnien 
 • Eritrea 
 • Iran 

Hver gruppe opstiller kandidater, og ved valget stemmes om, hvem af disse der skal repræsentere gruppen i Integrationsrådet.

For at kunne opstille til Integrationsvalget skal du:

 • Være stemmeberettiget
  (Personer over 18 år, der er bosiddende i Svendborg Kommune, og som enten selv er eller har mindst en forælder, som er født i et såkaldt ”integrationsland”, hvilket vil sige alle lande undtagen Norden, EU, EØS, Schweiz, Nordamerika, Japan, New Zealand og Australien.)
 • Udfylde opstillingsskema og printe det ud.
 • Skaffe 6 stemmeberettigede personer, der vil skrive under på, at de støtter dig som kandidat.
 • Aflevere det udfyldte papir til Svendborg Kommune.