Fest unge
Unge og Misbrug

Ung og misbrug

Rusmiddelrådgivning for Unge i Svendborg (R.U.S.)

Behandlingstilbud


HVEM kan bruge R.U.S.?

Unge fra 15 år til og med 25 år, der har eller har haft problematisk brug af stoffer som f.eks.:

  • hash
  • amfetamin
  • ecstasy
  • kokain

Vi taler med alle - alle unge, deres forældre, søskende eller andre, der har med unge at gøre, er velkomne til at henvende sig telefonisk eller personligt, hvis man har brug for råd og vejledning eller blot er bekymret for sig selv eller på vegne af en anden.

HVAD tilbyder R.U.S.?

Vi tilbyder ambulant behandling. Det vil sige, at man ikke bor på stedet, men kommer til regelmæssige samtaler med en behandler på aftalte tider. Har man brug for mere end ambulant behandling, så samarbejder vi med flere døgnbehandlingssteder i Danmark, og kan også henvise der til.
Rusmiddelrådgiverne har forskellige baggrunde, både fagligt og personligt. Der er både socialpædagoger, socialrådgivere og psykolog. Men fælles for os alle er, at vi alle har en stofbehandler uddannelse også, og yder råd og vejledning, og behandling, ud fra de bedste praksisser og metoder. Der er også knyttet læger til afdelingen, som kan yde medicin der reducerer abstinenser, i forbindelse med ophør af stofindtag. Lægerne kan også undersøge dig helt generelt, og henvise til psykiatrien, egen læge eller sygehus.

Behandlingen hviler hovedsageligt på at den unge selv vil i behandling, men vi modtager også unge der er henvist fra f.eks. kommuner og kriminalforsorg.

 

Hvordan kommer du i behandling i R.U.S.?

Du kan ringe eller henvende dig personligt i R.U.S. Så får du en tid til en samtale hos en behandler, som regel inden for et par dage. Sammen kan I finde ud af, om du skal i behandling eller ej.
Hvis du efter samtalen beslutter dig for at du vil starte i Rusmiddelrådgivningen, bliver der lagt en behandlingsplan, som du selv er med til at forme, og du godkender selv din plan og beslutter selv dine mål for behandlingen.