Fest unge
Unge og Misbrug

Ung og misbrug

Behandlingstilbud
Rusmiddelrådgivning for Unge i Svendborg (R.U.S.)

HVEM kan bruge R.U.S.?
Unge mellem 14 og 25 år, der har eller har haft problemer med brug af stoffer som:

  • heroin
  • hash
  • amfetamin
  • ecstasy
  • kokain

R.U.S. hjælper unge, der selv ønsker hjælp til at komme videre i tilværelsen.

Men, vi taler med alle - alle unge, deres forældre, søskende eller andre, der har med unge at gøre er velkomne til at henvende sig telefonisk eller personligt, hvis man har brug for råd og vejledning omkring stoffer.
Desuden tilbyder vi hashafvænning til voksne over 25 år, der har hashrygning som hovedproblem.

HVAD tilbyder R.U.S.?
Vi tilbyder ambulant behandling. Det vil sige, at man ikke bor på stedet, men kommer til regelmæssige samtaler med en behandler på aftalte tider. I enkelte tilfælde kan vi tilbyde døgnbehandling hvis der er behov for det.

Behandlerne er socialpædagoger, socialrådgivere eller psykologer. Der er knyttet læger til afdelingen.
Behandlingen er hovedsagelig stoffri, men der kan gives støtte-medicin i forbindelse med fx. abstinens-behandling. Desuden tilbyder vi akupunktur, yoga og forskellige fælles aktiviteter.
Behandlingen hviler hovedsageligt på at den unge selv vil i behandling, men vi modtager også unge der er henvist fra f.eks. kommuner og kriminalforsorg.

HVORDAN kommer du i behandling i R.U.S.?
Du kan ringe eller henvende dig personligt i R.U.S. Så får du en tid til en samtale hos en behandler, som regel inden for et par dage. Sammen kan I finde ud af, om du skal i behandling eller ej.
Hvis du efter samtalen beslutter dig for at du vil starte i Rusmiddelrådgivningen, bliver der lagt en behandlingsplan, som du selv har stor indflydelse på, du godkender selv din plan og beslutter selv dine mål for behandlingen.