Skovsti
Skovsti

Sofielund Skov

Sofielund Skov er en kommunal skov på ca. 40 ha ejet af Svendborg kommune. Skoven er meget varieret med mange vandhuller, gamle egetræer, grantræer, bøgeskov, urørt skov og områder med nyplantede træer. Der er fine stier i skoven og mange små trampestier.
I skoven er der mange gode muligheder for friluftsliv, der er både en opholdsplads med bålhytte, en bålplads og en shelterplads med et toilet.

Bålhytten ligger i en lysning ved en lille sø midt i skoven. I bålhytten er der en grill og borde-bænkesæt. Udenfor bålhytten er der en stor bålplads med bænke omkring, samt borde-bænkesæt.

Shelterpladsen med toilet ligger i den nordlige del af skoven i en lille lysning i granskoven på kanten af en lille å. På shelterpladsen er der to store shelters med plads til en hel skoleklasse. Der er 2 bålpladser, en stor til madlavning og en lille hyggelig bålplads tæt ved shelterne samt borde og bænke.

Bålpladsen ligger i en højstammet skov af ahorn i den sydlige del af skoven.

Booking af bålhytte og shelter sker via www.bookenshelter.dk. Husk at medbringe en kvittering på dagen. 

Både bålhytten og shelterpladsen med toilet er opført af Svendborg Kommune, med støtte fra Friluftsrådet.