Brændesalg
Brændesalg

Brændesalg

Det er muligt at købe brænde fra kommunens skove.

Hvis du er interesseret i at købe brænde fra de kommunalt ejede skove, skal du henvende dig til HedeDanmark, som står for den daglige drift af vores skove:

HedeDanmark

Thomas Bager Nielsen, skovfoged

Telefon 29 63 00 24

thon@hededanmark.dk