Øvrige fokusområder

Spiritus, narkotika og medicin

Indsatsen målrettes en påvirkning af trafikanternes adfærd og forståelse for konsekvenserne af deres adfærd.

Virkemidler:

  • Trafiksikkerhedspolitik i virksomheder
  • Kommunikations- og informationsindsatser

Uopmærksomhed

Indsatsen målrettes at skærpe trafikanternes opmærksomhed i trafikken ved en ændring af adfærden samt tiltag på vejen som øger trafikkernes opmærksomhed.

Virkemidler:

  • Trafiksikkerhedspolitik i virksomheder
  • Kommunikations- og informationsindsatser
  • Lokal hastighedsbegrænsning i kryds i åbent land
  • Variable hastighedstavler
  • ”Din-fart”- tavler

Unge bilister op til 24 år

Indsatsen målrettes unge med fokus på at lære at færdes og begå sig sikkert i trafikken.

Samtidigt at det vigtigt at forholdene langs vejene forbedres.

Virkemidler:

  • Trafikpolitik i skoler
  • Kommunikations- og informationsindsatser
  • Etablering af sikre sideområder