Analyse af de politiregistrerede ulykker

For årene 2010-2014 er der sket 142 registrerede personskader . Heraf er 9 personer blevet dræbt i trafikken, 74 er kommet alvorligt til skade og 59 kommet lettere til skade.

Personskaderne er fordelt på 120 personskadeulykker, hvor 28 % eneulykker, og 14 % af ulykkerene er sket i november måned. Samtidig ses det at maj og august er de måneder hvor der sker færrest personskadeulykker.