Drift og vedligeholdelse

Vejnettet bliver løbende gennemgået med henblik på at sikre:

  • at afmærkningen er synlig og i tråd med vejreglernes anbefalinger
  • at belægningerne ikke er nedslidte / nedbrudte
  • at der ikke er høje kanter mellem kørebane og rabat langs kommunens veje
  • at sikre vejafvandingen fungerer