Inddragelse af skolerne

I forbindelse med udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen, er der gennemført en besigtigelse af de trafikale forhold ved de skoler, der har haft ønske om det. Besigtigelsen har klarlagt, hvor skolen mener der er strækninger og steder som er problematiske eller utrygge at færdes for eleverne.

Besigtigelserne er foretaget med baggrund i den skolevejsanalyse der blev gennemført i 2012. Flere af de steder som blev udpeget i skolevejsanalysen i 2012 er blevet trafiksaneret. De resterende steder fra skolevejsanalysen fra 2012 samt de udpegede steder fra besigtigelserne i 2015 giver et billede af, hvor der er ønske om en forbedring af forholdene. Stederne sammenlignes med ulykkesdata og hastighedsmålinger, så der sættes ind hvor de indhentede data samtidigt viser der er et behov.

Besigtigelserne fra 2015 er medtaget i trafiksikkerhedsplanen som skoleblade, hvor de enkelte ønsker fra skolen er givet. Skolebladene viser også om de trafikale tiltag er på de offentlige veje eller på skolens eget område.