Borgerhenvendelser

Svendborg Kommune modtager løbende henvendelser fra borgere, politikere, virksomheder og institutioner, som ønsker tiltag på en strækning eller et sted, som kan være med til at højne trafiksikkerheden og nedsætte hastigheden. Henvendelserne bygger ofte på, at det er utrygt at færdes på stedet, eller at bilisterne kører alt for hurtigt på strækningen.

Svendborg Kommune har samlet henvendelserne og har indarbejdet dem i trafiksikkerhedsplanens projektkatalog. Hvert år skal der foretages en prioritering af hvilke projekter, der skal gennemføres efter en sammenligning med ulykkesdata og hastighedsmålinger, så der ligesom ved skolevejene sættes ind, hvor data viser der er behov for et tiltag. Ovenstående indarbejdes i projektkataloget.