Social og Sundhed

Ønsker du en alsidig kontoruddannelse med speciale i offentlig administration, hvor du bliver udfordret både personligt og fagligt - så er det dig, vi har brug for!

Social og Sundhed er en spændende og alsidig serviceorganisation. Samtidig er organisationen udadvendt og hele tiden i udvikling. Som kontorelev i Social og Sundhed, beskæftiger du dig primært med borgerrelaterede opgaver på Ældreområdet.

Som kontorelev i Social og Sundhed vil du det første år være på kontoret i Myndighedsafdelingen, Hjælpemidler og Hverdagsteknologi. Her vil du primært skulle sagsbehandle efter lov om social service § 112 i forhold til bevillinger på kropsbårne hjælpemidler. Derudover vil du få faste administrative opgaver bl.a.:

 • Fordeling af post og mails samt korrespondancer i omsorgssystem
 • Tømme fællespostkasse
 • Telefonpasning
 • Betale fakturaer i vores økonomisystem
 • HR opgaver
 • Diverse ad hoc opgaver

Det andet år af din elevtid vil være på områdekontoret i Plejecenter Øst, hvor du skal arbejde med de administrative opgaver, der knytter sig til driften af områdets plejecentre.
Det er f.eks.:

 • Personaleadministration, herunder løn, ansættelse og oprettelse i systemer
 • Økonomi, herunder bogføring, fakturering, budget og pensionstræk
 • IT og teknik, herunder telefoner, tablets, nødkald og hjemmeside
 • Håndtering af områdekontorets post og mails samt adviser i omsorgssystem
 • Bestilling af varer og kontorartikler
 • Ad hoc opgaver og projekter

Du vil i hele din elevtid opleve meget kontakt med borgere, kollegaer og samarbejdspartnere i form af telefoniske og personlige henvendelser.

I hver afdeling har du en fast praktikansvarlig, der står for din daglige oplæring, giver dig opgaver samt generelt hjælper og guider dig i dagligdagen. Den praktikansvarlige har ansvaret for, at du kommer igennem indholdet i din uddannelsesplan, men vi forventer selvfølgelig, at du også selv tager aktivt del i din læring og er opsøgende og nysgerrig.

Som kontorelev i Social og Sundhed vil du få en bred og alsidig kontoruddannelse, som du vil kunne benytte mange steder i fremtiden. 

Vi lægger vægt på, at du:

 • Er serviceminded og har mod på at møde borgeren
 • Er fleksibel og kan håndtere forandringer
 • Er selvstændig og tager initiativ og ansvar
 • Har gode danskkundskaber og erfaring med brugen af pc
 • Er udadvendt og har gode samarbejdsevner.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Bettina Pedersen på telefon 6223 4000.

 

 

Udtalelser fra 2 elever:

Hvis jeg med tre ord skulle fortælle, hvordan det har været at være elev i Social & Sundhed, ville jeg uden tvivl sige; fantastisk spændende, super søde vejledere/kollegaer og en struktureret hverdag.

Når jeg ser tilbage, og tænker på hvor meget jeg har lært gennem de sidste to år, er det lige før jeg selv ikke kan tro på det! Som tidligere elev i Social & Sundhed, kan jeg med stolthed fortælle, at jeg virkelig har lært utrolig meget, og med andre ord er blevet "klædt på".

Jeg har følt mig utrolig godt tilpas fra dag 1, og blevet en del af det daglige team hurtigt. Jeg har haft egne opgaver, som jeg selv har været ansvarlig for, og har altid haft søde og hjælpsomhed kollegaer omkring mig.

Jeg anbefaler helt klart de kommende ansøgere at sende en ansøgning, såfremt de er klar til to fantastiske år med masser af succesoplevelser!

Ebru Basoda
 

Jeg har været elev i Social Sundhed i over et år nu, og lært utrolig meget. Man får i afdelingen vist meget ansvar og arbejder selvstændigt, men har stadig en vejleder i nærheden.

Jeg har siddet i myndighedsafdelingen på hjælpemiddelkontoret. Her har jeg beskæftiget mig med sagsbehandling, bevillinger og har haft en del telefonisk borgerkontakt.

Bagefter har jeg siddet i Socialfagligt Center hvor jeg har fået mere borgerkontakt, ansigt til ansigt. Her er jeg kommet lidt mere i dybden med sagsbehandlingen.

Hvis man vælger at blive elev i Social og sundhed er det fordi man både har en interesse for kortorfaget, men ligeså meget har et ønske om at få borgerkontakt. Man bliver grundig oplært og vil igennem hele elevtiden blive fulgt af en vejleder.

Man lærer om den gældende lovgivning på området, og når man så ser det i hverdagens arbejde hænger det hele sammen. Der bliver løbende bygget på, uden det er for meget.

 Jeg syntes man får en bred vifte af kompetencer med i bagagen. Min baggrund har været 10 år i butik, og har altid været glad for kundekontakten. Igennem en elevplads i Social og Sundhed har jeg både kontordelen og borgerkontakten som jeg helst ikke ville miste fra mit tidligere arbejde.

Vi har i Svendborg Kommune en elevklub, hvor vi mødes jævnligt. I hverdagen er jeg ene elev på arbejdspladsen, så det er dejligt at mødes med de andre elever. Dette giver en et pusterum, hvor man kan tale om hvordan det er i de forskellige afdelinger. Der er igennem året flere arrangementer i elevklubben f.eks. introtur for nye elever, julehygge og afslutningsfest for 2. årseleverne.

Marie-Louise Brødsgaard