Erhvervspolitik - fra ord til handling

Med vedtagelsen af erhvervspolitikken for 2019-2022 stilles der i Svendborg Kommune skarpt på at skabe nogle endnu bedre rammer for vækst og udvikling i erhvervslivet. Kodeordene for arbejdet er dialog og samarbejde. Politikken er udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet i Svendborg, og når den skal omsættes til handling, vil det ske i et tæt samarbejde med lokale virksomheder og erhvervsorganisationer.

Politikken er opdelt i fire temaer:

  • Kommunal service
  • Arbejdskraft
  • Erhvervsudvikling
  • Turisme

Se Erhvervspolitkken for 2019 - 2022