Kommunalbestyrelsen

Dato: 
Den 27. juni 2023 - kl. 17:00
Status: 
Referat
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Valg af medlem og suppleanter til Folkeoplysningsudvalget

+

Punkt 3 Udpegning af ny suppleant for socialt sagkyndig til Beboerklagenævnet

+

Punkt 4 Udpegning af ny suppleant for socialt sagkyndig til Huslejenævnet

+

Punkt 5 Kommunalbestyrelsens møder i 2024

+

Punkt 6 Tilpasning af anlæg 2023-28

+

Punkt 7 Låneoptag til energiinvesteringer 2023

+

Punkt 8 Ombygning af den kommunale børne- og ungdomstandpleje

+

Punkt 9 Revisionsberetning nr. 29 for regnskabsåret 2022

+

Punkt 10 Drejø Gammelhavn - Årsregnskab 2022

+

Punkt 11 Personaleredegørelse 2022

+

Punkt 12 Kommunikationspolitik og Kommunikationsstrategi

+

Punkt 13 Kommuneplantillæg og lokal for et solenergianlæg ved Højlundsvej, Gudbjerg (igangsætning)

+

Punkt 14 Kommuneplantillæg og Lokalplan for blandet bolig- og erhverv på Kullinggade 29 (igangsætning)

+

Punkt 15 Kommuneplantillæg og lokalplan for et hybridprojekt ved Høje Dong (igangsætning)

+